Bagasje forsvunnet med Widerøe 15. januar:
Status pr. 12. mars:
Bagasjen er fortsatt forsvunnet, og blir ikke lenger etterlyst av Widerøe.
Widerøe svarer på brev, men uten å gi et svar.


Reisen Bagasjen

Torgeir Oma
Gamle Drammensvei 204, 1337 SANDVIKA, Norway
torgeir.oma@c2i.net

Copyright: © 2000, Torgeir Oma
URL: http://www.skoletjenesten.no/torgeir/wideroe/i_arbeid.htm