1:
Har gråor eller svartor spisse blader?


Mitt svar:
Ja


Kommentar:
Slik jeg tolker spørsmålet, vil man vite om et av treslagene har spisse blader. Svaret blir derfor ja.


Bedre formulering:
Har gråor eller svartor spisse blader - i tilfelle hvilket av treslagene?Dagsavisens svar