1:
Har gråor eller svartor spisse blader?


Dagsavisens svar:
Ja, gråor (svartor har butte blader)