FORRIGE NESTE

Maskinen ble kjøpt fra Norsk Traktorkompani på 1950-tallet.