Wenche Myhre i Gaza 1964

NRK
For å se de to antydningene i filmen om israelsk-palestinsk konflikt:
Klikk på fremdriftslinjen som kommer frem når markøren føres over bildet.
Skole: 8 min 00 sek
Vaktpost: 12 min 00 sek