thell:
Sølistelanster!
(Petit i Dagbladet mai 1985)

- Disse statsmeteorologene, sa amanuensis Vetle Vigleik med uventet heftighet under vår månedlige kumle- og grynsoddmiddag på Kaffistova, som jo normalt er reservert vesentlige spørsmål.

- Sant å si, sa jeg som sant var, - jeg har vel ikke egentlig ... jeg mener, noen slags evalu-, jeg mener, egentlig stilling til dette har jeg vel egentlig ikke tatt.

- Du uttrykker deg med sedvanlig skjønnhet og klarhet, sa amkanuensisen, ikke uten spor av ironi. - Det bare gjør mitt spørsmål enda mer relevant.

- Du mener -?

- Jeg mener at dette kan vi ikke finne oss i lenger! En ting er alle disse dialektene. Noe ganske annet er uttalen.

- Henger ikke de tinga lissom litt sammen da?

- "Litt sammen"! "Lissom"! "Tinga"! Du har latt detg besmitte, du også, hører jeg, sa amanuensis Vigleik. - Da er du vel såre fornøyd med han som sier g'aften og vækarte i stedet for god aften og værkartet?

- Fornøyd er vel litt sterkt ...

- "Litt sterkt"! Møromsal for Møre og Romsdal, hva?! For ikke å nevne vestfelltakter for vestlige fjelltrakter og oppåsvær for oppholdsvær.

- Sier han virkelig det?

- Og søfostatt for sør for Stad. Vet du hva psalbarr betyr?

- Jeg er lutter øre.

- På Svalbard. Psalbarr, hva?! Og tøndla!

- Tøndla?

- Trøndelag. Og sølistelanster! Sørligste landsdeler. For ikke å snakke om sørdelanåsjkave! Sørlige del av Norskehavet.

- Ille, ille.

- Reinværsåde for regnværsområde! Amanuensis Vigleik snappet etter luft nå.

- Men ER nå dette så mye å masa med? sa jeg.

Det var dumt sagt av meg, mente også den pene søsteren på Legevakten.