Sandviksbukta gjennom et år

Filmen (uten lyd) er sammensatt av daglige stillbilder
av Sandviksbuktas vestre del sett fra Langset.

Bildene er tatt i perioden 05.03.2017 - 04.03.2018.

Hvert bilde står 3 sekunder.