Fargerik høst og vinter

Syv utvalgte stillbilder av Sandviksbuktas østre del sett fra Langset.

Bildene er tatt i perioden 05.03.2017 - 04.03.2018.

Hvert bilde står 5 sekunder.