6:
Ivar Ballangrud var kjent for å være rask på?


Mitt svar:
Jaså.


Kommentar:
Spørsmål bør stilles med spørresetnings form, ikke bare med et spørsmålstegn etter et utsagn.


Bedre formulering:
Ivar Ballangrud var kjent for å være rask – på hvilken måte?


Dagsavisens svar