Tre debattartikler om el-bil

Om beboerparkering og elbiler
Geir Martinussen 21. november 2017:
Det er en utbredt misoppfatning at elbiler er langt mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. Likevel bruker politikerne dette som argument når de bestemmer at elbiler skal prioriteres i nær sagt alle sammenhenger.

Unyansert om elbiler
Meinolf Müller 2. august 2017:
Geir Martinussens innlegg i Dagsavisen 21. november viser at det er han som misoppfatter.

Elbilenes uforståelige fordeler
Geir Martinussen 12. september 2017:
Først når elektrisk kraft generelt sett er basert på ren produksjon (sol, vann, vind, bølger), kan vi hevde at elbilene har «nullutslipp»..