Bærum kommunes lydopptak fra møte i MIK-utvalget 15. juni 2017.
Opptaket blir brutt etter 16 minutter, uten at deg gis noen forklaring på det.