Hele konserten med introduksjon.
5 sekunder pause mellom hver av de seks delene.
Hvis spilleren ikke vil starte: prøv å oppdatere siden.