Robåten står i den største verftshallen til Fjellstrand AS, om lag der båtbyggjaren, Torgeir Oma (1872-1963) hadde det første naustet sitt. Spor av takprofilen
frå dette naustet ser ein i den gule veggklednaden bak. Til venstre for båten ser ein enden av ein leveringsklar produksjon for Statoil.