Melodien vi fikk til harmonisering i siste harmonilæretime før eksamen.
Noten står nedenfor, og hvis noen sender meg et arrangement for fire stemmer,
skal jeg få noteprogrammet mitt til å synge det her.