Over: Vetlanaustet innringa (1928).
Under: Profilen av Vetlanaustet i Fjellstrands verkstadhall (1999)
.