Lina og Torgeir Oma fekk ti born. Dette biletet frå 1936 viser dei ni som vaks opp.
F.v. Hallfrid, Harald, Trygve, Erling, Gunnbjørg, Per, Odd, Einar og Gudrun.