Kronikken Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme av universitetsfilosofene Kristian Skagen Ekeli og Espen Gamlund kan sammenfattes i seks påstander.

1. Mange velgere er politisk inkompetente
Overraskende mange velgere er politisk inkompetente, de kan ingenting eller forsvinnende lite om politikk. Det gjelder 1/3 av amerikanske velgere ifølge statsviter Ilya Somin.

2. De som stemmer, har moralsk plikt til å avlegge
en velinformert og ansvarlig stemme

I boken The Ethics of Voting (2012), forsvarer den amerikanske filosofen Jason Brennan følgende posisjon:
Selv om borgere i et demokrati har en juridisk rett til å stemme, har de ingen moralsk plikt til å bruke sin stemmerett. Hvis de velger å stemme, har de en moralsk plikt til å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme.

3. De som ikke vil tilegne seg nødvendig kunnskap
har en moralsk plikt til ikke å stemme

Dersom man ikke er villig til eller interessert i å tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme, har man en plikt til å avstå fra å stemme av hensyn til andre, som kan rammes av kunnskapsløse og uansvarlige valg. Velgeres betydelige politiske makt over andre personers livsutsikter og skjebne pålegger dem et stort moralsk ansvar.

4. Å avlegge uinformert stemme er mangel på respekt for berørte parter
Å avlegge en uinformert stemme er ikke bare klanderverdig uansvarlig, men viser også en grunnleggende mangel på respekt for ulike berørte parter.

5. Å gi uansvarlige borgere det de vil ha,
kan ha alvorlige negative konsekvenser

Anthony Downs’ demokratiteori sier: Demokratiet er et marked, hvor politikere og politiske partier konkurrerer om velgernes stemmer for å oppnå den inntekt, prestisje og makt som følger med politiske posisjoner og det å styre en stat. Politikere har derfor sterke incentiver til å tekkes folket eller velgerne og gi dem det de vil ha. Å gi uvitende og uansvarlige borgere det de vil ha, kan ha alvorlige negative konsekvenser.

6. Det er ikke grunnlag for å respektere politiske vurderinger
som er gjort med uvitenhet om konsekvensene

Man kan innvende at vår posisjon viser manglende respekt for borgere og deres politiske valg, og at dette er problematisk fra et demokratisk synspunkt. Dette er vi uenige i. I et demokrati bør politiske prosesser vise respekt for borgere som selvstendig tenkende personer, med evne og rett til å gjøre seg opp egne oppfatninger om politikk. Grunnlaget for å respektere borgeres politiske vurderinger og valg bortfaller imidlertid hvis de er uvitende om politikk og konsekvensene av sine politiske beslutninger.