I det grafiske bildet ovenfor av lyden i Aftenpodden 6. juli 2017
er det avmerket når de tre deltakerne bruker engelske uttrykk i sin
norske dagligtale.
SS = Sarah Sørheim, kulturredaktør
TE = Trine Eilertsen, politisk redaktør
LG = Lars Glomnes, politisk journalist og programleder.

SS1: What a week
SS2: Norge peaka
SS3: Fake news
SS4: Bad ass VG-journalist
SS5: Behind the scenes artikkel
SS6: På godt norsk litt sånn chilling følelse
SS7: UK uttalt ju key (sammen med TE)
SS8: Det blir ikke et sånt landslide som man hadde sett for seg
SS9: De er jo veldig type-casta inn i
SS10: Jeg vil bare avslutte da på en high note
SS11: Da er du right back som sånn politisk journalist-nerd (uttalt nørd)
SS12: Når jeg skal drive research til kommentarer

TE1: Why bother
TE2: UK uttalt ju key (sammen med SS)
TE3: Da Cameron faktisk vant med et landslide
TE4: 2006- 2007-ish

LG: Så må de ta også følge oss på Facebook, og så har vi intern-chatten vår
på ap-dot-no-slash-aftenpodden, og så må alle - det er litt få som har gjort
det - gå inn på iTunes og gi oss sånn rating og skrive et eller annet hyggelig.