I artikkelen nedenfor er engelske uttrykk merket med gult,
lysere gulfarge der uttrykket står i anførselstegn.