Henrik Wergeland:
For Trykkefriheden

Hvor trives noget Godt og Skjønt
og Stort i Tvang?
Qvæl Engen -- Græsset blier ei grønt;
bind Ørnen, døer den paa sin Pynt;
stands Kilden, som med Sang begyndt
har raskt sin Gang,
og den en giftig Sump vil bli'e!
Naturen hader, stærk og fri,
al Tvang.

Kan Aandens Kilder, Tankens Flugt
da taale Tvang?
Skal Sandhed ikkun straale smukt,
i eget Hjerte indelukt,
som jamrende Aladdins Frugt
i Hulen trang?
Nei, Presse, løft din stærke Arm!
befri Alverden i din Harm
fra Tvang!

<