Kommuneplan for Bærum 2017-2035:

Merknad til arealdelen


På arealplankartet er et område vest og øst for holmen Danmark innerst i Sandviksbukta avmerket som «grønnstruktur, naturområde, turdrag, friområde og park». I dag er det vannflate der. Ifølge vedlegget om masseforvaltning skal sprengstein fra E18-tunnelene legges her. Det er en plan jeg er uenig i av flere grunner:

1. Bevar det siste urørte i Sandvika
Innenfor Sandviksveien, fra Malmskrivergården til Sandvika Gjestgiveri og opp mot Anthon Walles vei, ligger et lite område som er praktisk talt urørt siden 1920-tallet. Det bør få ligge slik, med nær kontakt til vannet og med utsikt over Sandviksbukta når E18-broen en gang forsvinner. Den planlagte vestre delen av utfyllingen vil ødelegge helheten i dette, og dessuten tette igjen den lille viken som en gang ga navn til Sandvika.

2. Nok fyllmasser i Sandviksbukta
Etter utfyllingen rundt Kadettangen synes jeg at Sandviksbukta har tatt sin andel av fyllmasser fra veiutbygging. E18 ligger også for en stor del på fylling langs Lakseberget. Skal det brukes nye fyllmasser her, burde det være for å rekonstruere den knausen som har gitt området Lakseberget dets navn. Det blir det plass til når nåværende E18 bare skal være lokalvei.

3. Plass for småbåter i anleggsperioden
Området sør for den planlagte utfyllingen øst for Danmark er avmerket som «småbåthavn». Nåværende Lakseberget småbåthavn ligger på utsiden av E18 og har plass til ca. 630 båter. Den planlagte nye småbåthavnen blir sikkert like stor, men hvor skal de 630 båtene gjøre av seg i anleggsperioden?

Jeg bor rett over Lakseberget, i et hus som ble bygd flere år før både «automobil» og «bil»var blitt ord i dagligtalen. I min familie har man hatt tendens til å nå høy alder, likevel får jeg neppe særlig befatning med en eventuell utfylling innerst i Sandviksbukta. Jeg skriver derfor dette ikke så mye av egeninteresse som for å få Bærum kommunes politikere til å tenke litt lenger enn kortsiktige næringsinteresser og veivesenets akutte behov for plassering av sprengstein.


Sandvika, 3. april 2017
Torgeir Oma