Klikk på lenken nedenfor for å åpne en e-post med riktig høringsadresse og med Arkivsak-ID i emnefeltet.

post@baerum.kommune.no

Så må du selv skrive inn din høringsuttalelse i tekstfeltet eller vedlegge den som eget dokument.